Navigace

Obsah

Kontaktní údaje

Adresa:
Horská  č.p.303
517 61 Rokytnice v Orlických horách

Kontakty:

vedoucí služby a sociální pracovnice:

Mgr. Dagmar Lavrenčíková

pevná linka - 491 616 996 do 15:30 hod.

mobil: 603 108 696

e-mail:

 dasa.lavrencikova@mu.rokytnice.cz

 pecovatelska.sluzba@mu.rokytnice.cz

http://ps.rokytnicevoh.cz

www.rokytnicevoh.cz

Pečovatelky:

pevná linka:   491 616 997  

mobil:             727 947 150 

                       do 15:30 hod.

                           vlajka

Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách  plně respektuje lidi s neheterosexuální orientací, bez předsudků pracuje s LGBT*tématy ve prospěch svých uživatelů a uživatelek.  

 

 

Provozní doba

Provozní doba: všední dny  7:00 - 20:00 hod. 
Pracovní přestávka:            11:30 - 12:00 hod.
Běžná pracovní doba:           7:00 - 15:30 hod.

Smluvní pracovní doba:     15:30 -  20:00 hod.

Smluvní pracovní doba - víkendy, svátky  v časovém rozmezí 7:00-20:00 hod., služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti uživatele*uživatelky.

Mimo  bežnou pracovní dobu se služba poskytuje s ohledem na personální zajištění pouze osamělým uživatelům*uživatelkám nebo v případě náhlého výpadku rodinné pomoci.

 

Kapacitní možnosti služby:

terénní forma :  denní kapacita / 35 osob

okamžitá kapacita / 1osoba /1 pracovník*ce

ambulantí forma - středisko osobní hygieny:

denní kapacita / 2 osoby

okamžitá kapacita /1osoba /1pracovník*ce 

 

 

 

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h

organizační složka Město Rokytnice v O.h. 

Rokytnice

Motto služby  - Našim cílem je spokojený uživatel*uživatelka.

 

Veřejný závazek Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách

  • zajištění potřebné péče uživateli v domácnosti
  • provázanost péče rodinné a sociální služby, opora rodinám
  • hledání  dalších  zdrojů v oblasti sociální péče v případě, kdy pečovatelská  služba ani za přispění blízkého okolí nestačí

Komu je pečovatelská služba určena ( cílová skupina) 

senioři*seniorky se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech,

dospělí občané*občanky s chronickým duševním onemocněním,

dospělí občané*občanky s chronickým onemocněním,

dospělí občané*občanky se zdravotním postižením,

věková hranice je od 27 let výše .

Míra a četnost poskytování služby je v závislosti na potřebách klienta*klientky ( soběstačnost a schopnost se postarat o domácnost a o svoji osobu).

Pečovatelská služba je poskytována občanům*občankám Rokytnice v O.h. a občanům*občankám přilehlých obcí , kteří odpovídají cílovým skupinám  a na základě smlouvy mezi danou obcí a Městem Rokytnice v O.h. o zajištění a poskytnutí pečovatelské služby.

Pečovatelskou službu lze poskytnout i osobám, které nejsou hlášené v Rokytnici v O.h. k trvalému pobytu a zdržují se zde dlouhodobě u své rodiny nebo na chalupě apod..

 

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. poskytuje tyto činnosti :

základní činnosti , které jsou vymezené zákonem o sociálních službách :

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

pomoc při zajištění chodu domácnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

fakultativní činnosti v souladu se zákonem o soc. službách

dohled nad užíváním léků

zapůjčení termojídlonosičů

zapůjčení vysavače při úklidu v domácnosti , úkon provádí pečovatel*ka

použití telefonu pečovatelské služby za účelem zavolání opravaře, lékaře …

obědy ze Školní jídelny Rokytnice v O.h.

 

11.10.2022

Problematika dlouhodobé péče v domácnosti - potřeby osob, které pečují o své blízké

Domácí péče se neobejde bez pomoci blízké rodiny. Rodina je nejdůležitějším faktorem péče v domácnosti. Kurzy pořádané poradnou Pečuj doma pomáhají laickým pečovatelům/pečovatelkám překonávat těžkosti a překážky v péči o blízkou osobu.

Detail

14.06.2022

Slavnostní předávání aut od Škoda Auto, náměstí Vamberk

Automobilka Škoda letos opět sponzoruje.

Patříme mezi  osmičku sociálních služeb v regionu Kvasin, kterým Škoda Auto po čtvrté zapůjčila automobil na roční používání.

Detail

13.01.2022

Změna ceny oběda ze ŠJ

Školní jídelna Rokytnice v Orlických horách oznámila svým odběratelům, že s platností od 1.února 2022 dochází ke změně cen obědů. Cena oběda pro seniory - 80,-Kč. Viz příloha

Detail

31.05.2021

Výroční zpráva 2020

Rada města Rokytnice v Orlických horách schválila svým usnesením č. RM/68/8/2021 organizační složce Pečovatelská služba výroční zprávu za období 2020,kterou předložila vedoucí služby. Dokument viz příloha.

Detail

09.03.2021

Výběrové řízení - pracovník/pracovnice v sociálních službách

Od 1.5.2021 přijmeme pracovníka/pracovnici v sociálních službách - pracovní úvazek 0,5 ( tj.20 hodin týdně), 5. platová třída. Termín pro zasílání přihlášek - do 29.3.2021 do 14 hodin. Bližší informace viz příloha.

Detail

16.06.2022

Vozový park Pečovatelské služby Rokytnice v O.h.

Vozový park Pečovatelské služby Rokytnice v O.h.

Vozový park Pečovatelské služby Rokytnice v O.h.

Detail

16.06.2022

Tým Pečovatelské služby Rokytnice v O.h.

Tým Pečovatelské služby Rokytnice v O.h.

Tým pracovnic služby.

Detail

14.06.2022

Ze slavnostního předávání ve Vamberku

Ze slavnostního předávání ve Vamberku

9.června 2022 Škoda Auto předala vybraným sociálním službám k ročnímu užívání automobil Škoda Octavia combi.

Detail

10.11.2021

Středisko osobní hygieny

Středisko osobní hygieny

Středisko osobní hygieny slouží uživatelům služby v případě, kdy nemají vhodné podmínky v domácnosti, potřebují podporu druhé osoby.

Detail

10.11.2021

Sídlo služby - Horská 303

Sídlo služby - Horská 303

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. má své zázemí v přízemí domu zvláštního určení ( dům s pečovatelskou službou).

Detail

Udílení ceny kvality v sociální péči pro rok 2017 - Čestné uznání