Navigace

Obsah

Kontaktní údaje

Adresa:
Horská  č.p.303
517 61 Rokytnice v Orlických horách

Kontakty:

vedoucí služby a sociální pracovnice:

Mgr. Dagmar Lavrenčíková

pevná linka - 491 616 996 do 15:30 hod.

mobil: 603 108 696

e-mail:

 dasa.lavrencikova@mu.rokytnice.cz

 pecovatelska.sluzba@mu.rokytnice.cz

http://ps.rokytnicevoh.cz

www.rokytnicevoh.cz

Pečovatelky:

pevná linka:   491 616 997  

mobil:             727 947 150 

                       do 15:30 hod.

 

 

 

 

Provozní doba

Provozní doba: všední dny  7:00 - 20:00 hod. 
Pracovní přestávka:            11:30 - 12:00 hod.
Běžná pracovní doba:           7:00 - 15:30 hod.

Smluvní pracovní doba:     15:30 -  20:00 hod.

Smluvní pracovní doba - víkendy, svátky  v časovém rozmezí 7:00-20:00 hod., služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti uživatele.

 

 

Kapacitní možnosti služby:

 

terénní forma : denní kapacita / 35 osob

okamžitá kapacita / 1osoba /1 pracovník

 

ambulantí forma - středisko osobní hygieny:

denní kapacita / 2 osoby

okamžitá kapacita /1osoba /1pracovník 

 

 

 

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h

organizační složka Město Rokytnice v O.h. 

Rokytnice

Motto služby  - Našim cílem je spokojený uživatel.

 

Veřejný závazek Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách

  • zajištění potřebné péče uživateli v domácnosti
  • provázanost péče rodinné a sociální služby, opora rodinám
  • hledání  dalších  zdrojů v oblasti sociální péče v případě, kdy pečovatelská  služba ani za přispění blízkého okolí nestačí

Komu je pečovatelská služba určena ( cílová skupina) 

senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech,

dospělí občané s chronickým duševním onemocněním,

dospělí občané s chronickým onemocněním,

dospělí občané se zdravotním postižením,

věková hranice je od 27 let výše .

Míra a četnost poskytování služby je v závislosti na potřebách klienta ( soběstačnost a schopnost se postarat o domácnost a o svoji osobu).

Pečovatelská služba je poskytována občanům Rokytnice v O.h. a občanům přilehlých obcí , kteří odpovídají cílovým skupinám  a na základě smlouvy mezi danou obcí a Městem Rokytnice v O.h. o zajištění a poskytnutí pečovatelské služby.

Pečovatelskou službu lze poskytnout i osobám, které nejsou hlášené v Rokytnici v O.h. k trvalému pobytu a zdržují se zde dlouhodobě u své rodiny nebo na chalupě apod..

 

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. poskytuje tyto činnosti :

základní činnosti , které jsou vymezené zákonem o sociálních službách :

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

pomoc při zajištění chodu domácnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

fakultativní činnosti v souladu se zákonem o soc. službách

dohled nad užíváním léků

zapůjčení termojídlonosičů

zapůjčení vysavače při úklidu v domácnosti , úkon provádí pečovatelka

použití telefonu pečovatelské služby za účelem zavolání opravaře, lékaře …

obědy ze Školní jídelny Rokytnice v O.h.

 

21.10.2020

Výběrové řízení na post pracovník/pracovnice v sociálních službách - 1/2 úvazek

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. přijme od 1.1. 2020 do svého kolektivu pracovníka/pracovnici v sociálních službách. Termín pro zasílání přihlášek - 30.11.2020 do 14,00 hod. Další potřebné informace naleznete v příloze.

Detail

21.10.2020

Pomoc osamělým seniorům

Linka seniorů s českým Skautem pomáhá seniorům v době šíření nákazy COVID-19. Linka seniorů, organizace Elpida, opět spojuje své síly s organizací Junák – český skaut. Pracovníci Linky budou telefonicky na čísle 800 200 007 přijímat poptávky od seniorů po celé zemi, kteří nemají jinou možnost pomoci. Dospělí skauti a skautky budou pomáhat konkrétním lidem ve svém okolí - zajistí nákupy a léky.

Detail

14.10.2020

Vládní opatření v sociálních službách ze dne 12.10. v souvislosti s nouzovým stavem

Vládní usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu nařizuje: 1)Poskytovatelům sociálních služeb poskytovat služby pouze nezbytné k ochraně života a zdraví. Pro pečovatelské služby to znamená, že primární je především zajistit jídlo, léky a osobní hygienu. 2)Povinnost nosit roušku a oznamovat nákazu či karanténu - za účelem ochrany pracovníku sociálních služeb je povinnost klientů nosit roušku nebo jinou ochranu obličeje v jejich domácnosti v přítomnosti pečovatelky. Povinností klientů a zájemců o službu je oznámit, že mají nákazu COVID-19 nebo karanténu nebo byli v kontaktu s nakaženou osobou nebo s osobou v karanténě, a to neprodleně. Dodržování preventivních opatření napomůže ke snížení rizika nákazy klientů i pracovníků, a tím i komunitnímu přenosu.

Detail

14.05.2020

Pomoc stále při ruce - asistenční a tísňová péče pro seniory

Seniorům, kteří v důsledku zhoršování zdravotního stavu čelí riziku pádů či ohrožení zdraví a života, je určena Tísňová péče Anděl na drátě, která je po celou dobu trvání omezujících opatření ZDARMA včetně SOS komunikačního zařízení.Součástí služby je i bezplatná Linka pomoci 800 555 655.

Detail

28.04.2020

Výroční zpráva za období 2019

Rada města Rokytnice v Orlických horách schválila svým usnesením ze dne 20.4.2020 Výroční zprávu Pečovatelské služby za období 2019, kterou předložila vedoucí služby.

Detail

18.03.2020

Ochranné roušky pro uživatele služby.

Ochranné roušky pro uživatele služby.

Sponzorský dar z chráněné dílny Káča. Děkujeme.

Detail

16.07.2019

Organizace otevřená lidem LGBT+

Organizace otevřená lidem LGBT+

Naše organizace nechce být lhostejná k osobám s jinou sexualitou než je heterosexualita.

Detail

07.05.2019

Slavnostní předání vozidla ŠKODA OCTAVIA

Slavnostní předání vozidla ŠKODA OCTAVIA

Slavnostní předání vozidla společností AUTO ŠKODA na náměstí v Dobrušce dne 24.4.2019

Detail

17.12.2018

Ježíškova vnoučata 2017

Ježíškova vnoučata 2017

Pečovatelská služba se zapojila do akce Českého rozhlasu - Ježíškova vnoučata.

Detail

17.12.2018

Udílení Ceny kvality v Senátě PČR 2017

Udílení Ceny kvality v Senátě PČR 2017

Předána cena Čestné uznání za kvalitní poskytování sociální služby.

Detail

Udílení ceny kvality v sociální péči pro rok 2017 - Čestné uznání