Obsah

Aktuality

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Výroční zpráva 2023

Rada města Rokytnice v Orlických horách vzala na vědomí svým usnesením č. RM /46/5/2024 ze dne 26.3.2024 výroční zprávu organizační složky Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. za rok 2023, kterou zpracovala a předložila vedoucí služby.
celý text

ostatní | 3. 4. 2024 | Autor: Správce Webu

Aktualizace Etického kodexu Pečovatelské služby

Etický kodex Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách podporuje a přijímá jedinečnost a nedotknutelnost člověka, přijímá rozmanitost genderové identity a sexuální orientace a považuje je za společenské normy a lidská práva. celý text

ostatní | 14. 8. 2023 | Autor: Správce Webu
vlajka LGBT+

Pilotáž kritérií LGBT+ přátelské služby ve vybraných sociálních službách

V rámci systémového projektu Rozvoj systému sociálních služeb (reg. č. CZ.
03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739) byla realizována v období září 2021 až květen 2022 pilotáž
kritérií LGBTI+1 přátelské sociální služby ve vybraných šesti sociálních službách. celý text

ostatní | 17. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

Cena oběda Školní Jídelna Rokytnice v O.h.

S účinností od 1.3. 2023 je cena oběda ze Školní jídelny Rokytnice v O.h. 94,- Kč, navýšení je v souladu se zákonem o sociálních službách v platném znění. celý text

ostatní | 20. 2. 2023 | Autor: Správce Webu

Navýšení sazebníku úhrad za úkony poskytované Pečovatelskou službou Rokytnice v O.h.

Změna sazebníku za úkony PS od 1.3.2023 celý text

ostatní | 20. 2. 2023 | Autor: Správce Webu

Problematika dlouhodobé péče v domácnosti - potřeby osob, které pečují o své blízké

Domácí péče se neobejde bez pomoci blízké rodiny. Rodina je nejdůležitějším faktorem péče v domácnosti. Kurzy pořádané poradnou Pečuj doma pomáhají laickým pečovatelům/pečovatelkám překonávat těžkosti a překážky v péči o blízkou osobu. celý text

ostatní | 11. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
Slavnostní předávání aut od Škoda Auto, náměstí Vamberk

Automobilka Škoda letos opět sponzoruje.

Patříme mezi  osmičku sociálních služeb v regionu Kvasin, kterým Škoda Auto po čtvrté zapůjčila automobil na roční používání. celý text

ostatní | 14. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Změna ceny oběda ze ŠJ

Školní jídelna Rokytnice v Orlických horách oznámila svým odběratelům, že s platností od 1.února 2022 dochází ke změně cen obědů. Cena oběda pro seniory - 80,-Kč. Viz příloha celý text

ostatní | 13. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Výroční zpráva 2020

Rada města Rokytnice v Orlických horách schválila svým usnesením č. RM/68/8/2021 organizační složce Pečovatelská služba výroční zprávu za období 2020,kterou předložila vedoucí služby.
Dokument viz příloha. celý text

ostatní | 31. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Výběrové řízení - pracovník/pracovnice v sociálních službách

Od 1.5.2021 přijmeme pracovníka/pracovnici v sociálních službách - pracovní úvazek 0,5 ( tj.20 hodin týdně),
5. platová třída. Termín pro zasílání přihlášek - do 29.3.2021 do 14 hodin.
Bližší informace viz příloha. celý text

ostatní | 9. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
seznam organizací a služeb zaměřujících se na pomoc a podporu osobám LGBTI+ 1

seznam organizací a služeb zaměřujících se na pomoc a podporu osobám LGBTI+

V příloze je uveden seznam organizací a služeb, které pomáhají osobám LGBTI+ v různých životních situacích. Tyto služby garantují respekt a rovnost sociální práce.

celý text

ostatní | 26. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Od 1.1.2021 Školní jídelna Rokytnice v O.h. mění cenu oběda

S platností od 1.1 2021 stojí oběd 75,- Kč.
Cena oběda naplňuje stravovací limit daný vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. celý text

ostatní | 7. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Výběrové řízení na post pracovník/pracovnice v sociálních službách - 1/2 úvazek

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. přijme od 1.1. 2020 do svého kolektivu pracovníka/pracovnici v sociálních službách.
Termín pro zasílání přihlášek - 30.11.2020 do 14,00 hod.
Další potřebné informace naleznete v příloze. celý text

ostatní | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Pomoc osamělým seniorům

Linka seniorů s českým Skautem pomáhá seniorům v době šíření nákazy COVID-19.
Linka seniorů, organizace Elpida, opět spojuje své síly s organizací Junák – český skaut. Pracovníci Linky budou telefonicky na čísle 800 200 007 přijímat poptávky od seniorů po celé zemi, kteří nemají jinou možnost pomoci. Dospělí skauti a skautky budou pomáhat konkrétním lidem ve svém okolí - zajistí nákupy a léky.
celý text

ostatní | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Vládní opatření v sociálních službách ze dne 12.10. v souvislosti s nouzovým stavem

Vládní usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu nařizuje:
1)Poskytovatelům sociálních služeb poskytovat služby pouze nezbytné k ochraně života a zdraví. Pro pečovatelské služby to znamená, že primární je především zajistit jídlo, léky a osobní hygienu.
2)Povinnost nosit roušku a oznamovat nákazu či karanténu -
za účelem ochrany pracovníku sociálních služeb je povinnost klientů nosit roušku nebo jinou ochranu obličeje v jejich domácnosti v přítomnosti pečovatelky. Povinností klientů a zájemců o službu je oznámit, že mají nákazu COVID-19 nebo karanténu nebo byli v kontaktu s nakaženou osobou nebo s osobou v karanténě, a to neprodleně.
Dodržování preventivních opatření napomůže ke snížení rizika nákazy klientů i pracovníků, a tím i komunitnímu přenosu.

celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Pomoc stále při ruce - asistenční a tísňová péče pro seniory

Seniorům, kteří v důsledku zhoršování zdravotního stavu čelí riziku pádů či ohrožení zdraví a života, je určena Tísňová péče Anděl na drátě, která je po celou dobu trvání omezujících opatření ZDARMA včetně SOS komunikačního zařízení.Součástí služby je i bezplatná Linka pomoci 800 555 655.
celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výroční zpráva za období 2019

Rada města Rokytnice v Orlických horách schválila svým usnesením ze dne 20.4.2020 Výroční zprávu Pečovatelské služby za období 2019, kterou předložila vedoucí služby. celý text

ostatní | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Ochranné obličejové štíty pro pečovatelky 1

Ochranné obličejové štíty pro pečovatelky

Pan Miroslav Werner, IT Supervisor ve společnosti SCA Hygiene Products, ve spolupráci se zaměstnanci pražské firmy Essity Czech Republic s.r.o., zabývající se výrobou a dodáním produktů osobní hygieny, věnoval Pečovatelské službě Rokytnice v O.h. celkem 9 ochranných štítů v provedení design Průša.
Moc si tohoto daru vážíme a děkujeme! Štíty ochrání nejen zdraví pracovnic ale i zdraví našich uživatelů. celý text

ostatní | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Krizové kontakty města Rokytnice v O.h. v době trvání nouzového stavu.

Pro občany/ky města starší 70 let - zajištění potravin a dalších nezbytných nákupů a léků volejte Pečovatelskou službu, nejlépe mobilní číslo 603 108 696, v době 7,00 - 15,00 hod.
Ostatní ohrožená skupina občanů/ek města - zajištění nezbytných nákupů a léků,řešení dalších životně a zdravotně nutných potřeb - krizový kontakt 727 947 151,sociální oddělení MěÚ Rokytnice v O.h. celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučení pro seniory

Informace pro seniory ohledně nákazy COVID-19 s doporučením vlády pro osoby starší 70 let - viz leták.
Informace ohledně vyzvedávání důchodů na základě plné moci - viz formulář plné moci celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Poděkování za látkové ústenky.

Děkujeme všem dobrovolnicím, které nás zásobují látkovými rouškami pro distribuci potřebným. Obracíme se s prosbou na rodinné příslušníky a sousedy seniorů a dalších ohrožených osob, aby nás informovali o tom, kdo by potřeboval roušku. Děkujeme! celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Před bytem v domě s pečovatelskou službou.

Ochranné roušky pro naše uživatele.

Dnes jsme obdržely z rukou sl. Barillové z rokytnické chráněné dílny Káča sponzorský dar - 15 ks ušitých roušek. Neprodleně jsme je začaly předávat vytipovaným uživatelům/kám, kteří/é si sami nezvládnou zajistit ochranu obličeje a nemají jinou možnost, jak si je zajistit, např. rodinou.
Děkujeme šikovným Kačenkám! celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Krizová linka Pečovatelské služby pro občany nad 70 let

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 17.3.2020 a dle pokynů zřizovatele pomůžeme občanům ve věku nad 70 let zajistit životně a zdravotně nezbytné potřeby. Volejte od 7,00 do 15,00 na mobil : 603108696, kontaktní osoba Mgr. Dagmar Lavrenčíková
příloha: informativní leták celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Prosba k občanům.

P R O S B A k občanům našeho města -
noste obličejovou ochranu a ochranu rukou. Není to nic, za co byste se měli stydět. Ale naopak! Můžete tím pomoc, aby se nákaza v našem městě minimalizovala. Buďme k sobě vzájemně ohleduplní - k sobě , ke své rodině, a hlavně k těm, co musí zajistit chod města – prodejny, pošta, lékaři, lékárna, školka, pečovatelky, Školní jídelna a další stravovací provozovny, policie, hasiči, městský úřad, vodárna, benzínová pumpa a další důležité profese pro naše město.
Stačí málo – uvázat si šátek nebo šálu, které jsou na stejném stupni ochrany jako jednorázové ochranné roušky. Používejte, pokud možno, platební kartu při placení. Kdo má k dispozici jednorázové rukavice , použijte, ale po návratu domů vyhoďte do uzavřeného koše.
Kdo má možnost - ušijte a darujte svému sousedovi/ce obličejovou ochranu.
Připomínejte starším občanům, pro které je to velmi obtížná situace, že jdou ven bez potřebné ochrany.

Děkujeme Pečovatelská služba Rokytnice v O.h.


celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Krizová linka pro osamělé seniory bez pomoci

Město Rokytnice v O.h. poskytlo telefonní číslo a e-mail pro osamělé seniory/ky, kteří/ré nejsou v kontaktu s naší službou a potřebují nakoupit, zajistit léky a dovézt oběd.

Kontaktní osoba: Lada Vídeňská – tel. 727 947 151,
e-mail: lada.videnska@mu.rokytnice.cz

celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktualizace mimořádného opatření

Vzhledem k již dostatečné personální kapacitě Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. ruší některé dočasně uvedené omezení vydané 11.3. Od 16.3. budeme poskytovat provádění osobní hygieny ve středisku osobní hygiena ( koupelna v PS). Veškeré pečovatelské úkony ( netýká se to mytí schodů na sídlišti) budou poskytovány v navýšeném hygienickém režimu, aby nebylo ohroženo zdraví uživatelů,pečovatelek a dalších osob.Vstup do domácnosti bude minimalizován na nezbytně nutnou dobu. S každým uživatelem bude provedeno individuální přehodnocení podpory - nezbytnost provádění úkonů.
I nadále žádáme rodiny, aby nám pomohly postarat se o své seniory, aby se možnost nákazy u našich uživatelů a dalších osob minimalizovala. Jsou žádoucí i informace o podezření na možnou nákazu, abychom neprodleně vyhodnotili situaci a provedli preventivní opatření při poskytování služby.
Pečovatelky budou pravidelně zjišťovat a vyhodnocovat aktuální situaci u každého uživatele, aby byly zajištěny životně a zdravotně nezbytné potřeby.
celý text

ostatní | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné preventivní opatření vzhledem k dění kolem šíření nákazy koronavirem COVID-19

S platností od 11.3.2020 od 7,00 hodin bude uzavřené středisko osobní hygieny v domě s pečovatelskou službou a poskytovaná péče minimalizovaná na nezbytně nutné úkony. Uživatelé dnes obdrží písemné vyjádření, u vytipovaných uživatelů budou kontaktovány rodiny pro převzetí péče. Opatření se netýká dovozu oběda, zajištění nákupů a léků.
Výluka úkonů je do 20.3.2020. Příloha: písemné oznámení uživatelům. Děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Přijatá opatření Pečovatelskou službou Rokytnice v O.h. v době šíření virové nákazy koronovirem COVID-19

Dopis pro uživatele a jejich rodiny - přijatá opatření Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. v souvislosti s rozšířením nákazy COVID-19. celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výtěžek z městského 13. plesu pro Pečovatelskou službu

Rada města Rokytnice v O.h. na svém zasedání dne 04.11.2019 schválila využití výtěžku soutěže o ceny městského plesu konaného dne 21.2.2020 na zakoupení kompenzační pomůcky pro Pečovatelskou službu Rokytnice v O. h. -  schodolez.

Děkujeme a věříme, že transportní zařízení bude velkou pomocí při manipulaci s imobilní osobou při zdolávání schodiště. Díky schodolezu se tak mnozí uživatelé služby dostanou ven ze svého bytu. Bez této pomůcky je to v některých případech nemožné, protože vícepatrové domy v našem městě nemají výtahy. Mnozí místní občané jsou tak " uvězněni ve svých bytech".

Bude to již podruhé, kdy výtěžek z plesu města bude věnován Pečovatelské službě Rokytnice v O.h. na nákup kompenzačních pomůcek pro podporu mobility. V roce 2014 účastnící plesu věnovali 20 630,- Kč na nákup chodítek a invalidních vozíků. Tyto pomůcky jsou permanentně využívány uživateli naší služby, jejich zápůjčka je zdarma. 

 Děkujeme účastníkům 13.plesu města Rokytnice v O.h.  za projevenou štědrost.       Mgr. Dagmar Lavrenčíková

      celý text

ostatní | 16. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. není lhostejná k LGBT+ osobám. 1

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. není lhostejná k LGBT+ osobám.

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. usiluje o vlastní otevřenost vůči tématu neheterosexuality při poskytování svých služeb.Nabízíme prostředí a podmínky služby, které plně akceptují každého člověka bez rozdílu. Spolupracujeme s Platformou pro rovnoprávnost,uznání a diverzitu z.s. celý text

ostatní | 16. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední