Navigace

Obsah

Kontaktní údaje

Adresa:
Horská  č.p.303
517 61 Rokytnice v Orlických horách

Kontakty:

vedoucí služby a sociální pracovnice:

Mgr. Dagmar Lavrenčíková

pevná linka - 491 616 996 do 15:30 hod.

mobil: 603 108 696

e-mail:

 dasa.lavrencikova@mu.rokytnice.cz

 pecovatelska.sluzba@mu.rokytnice.cz

http://ps.rokytnicevoh.cz

www.rokytnicevoh.cz

Pečovatelky:

pevná linka:   491 616 997  

mobil:             727 947 150 

                       do 15:30 hod.

                           vlajka

Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách  plně respektuje a přijímá bez předsudků lidi s neheterosexuální orientací a genderovou identitou.

Služba veřejně deklaruje přijetí a podporu queer osobám, otevírá témata sexuality, sexuální orientace a genderové identity, genderu. Vnitřní předpisy a dokumentace obsahují inkluzivní terminologii a jazyk, popisují způsob podpory queer osobám, tak aby poskytovaná podpora odpovídala potřebám našich uživatelů*ek.

 

  

 

 

Provozní doba

Provozní doba: všední dny  7:00 - 20:00 hod. 
Pracovní přestávka:            11:30 - 12:00 hod.
Běžná pracovní doba:           7:00 - 15:30 hod.

Smluvní pracovní doba:     15:30 -  20:00 hod.

Smluvní pracovní doba - víkendy, svátky  v časovém rozmezí 7:00-20:00 hod., služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti uživatele*uživatelky.

Mimo  bežnou pracovní dobu se služba poskytuje s ohledem na personální zajištění pouze osamělým uživatelům*uživatelkám nebo v případě náhlého výpadku rodinné pomoci.

 

Kapacitní možnosti služby:

terénní forma :  denní kapacita / 35 osob

okamžitá kapacita / 1osoba /1 pracovník*ce

ambulantí forma - středisko osobní hygieny:

denní kapacita / 2 osoby

okamžitá kapacita /1osoba /1pracovník*ce 

 

 

 

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h

organizační složka Město Rokytnice v O.h. 

Rokytnice

Motto služby  - Našim cílem je spokojený uživatel*uživatelka.

 

Veřejný závazek Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách

  • zajištění potřebné péče uživateli*uživatelce v domácnosti
  • provázanost péče rodinné a sociální služby, opora pečujícím osobám
  • hledání  dalších  zdrojů v oblasti sociální péče v případě, kdy pečovatelská  služba ani za přispění blízkého okolí nestačí

Komu je pečovatelská služba určena ( cílová skupina) 

senioři*seniorky se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech,

dospělí občané*občanky s chronickým duševním onemocněním,

dospělí občané*občanky s chronickým onemocněním,

dospělí občané*občanky se zdravotním postižením,

věková hranice je od 27 let výše .

Míra a četnost poskytování služby je v závislosti na potřebách klienta*klientky ( soběstačnost a schopnost se postarat o domácnost a o svoji osobu).

Pečovatelská služba je poskytována občanům*občankám Rokytnice v O.h. a občanům*občankám přilehlých obcí , kteří /které odpovídají cílovým skupinám  a v souladu se  smlouvou mezi danou obcí a Městem Rokytnice v O.h. o zajištění a poskytnutí pečovatelské služby.

Pečovatelskou službu lze poskytnout i osobám, které nejsou hlášené v Rokytnici v O.h. k trvalému pobytu, ale zdržují se zde dlouhodobě u své rodiny nebo na chalupě apod..

 

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. poskytuje tyto činnosti :

základní činnosti , které jsou vymezené zákonem o sociálních službách :

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

pomoc při zajištění chodu domácnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

fakultativní činnosti v souladu se zákonem o soc. službách

dohled nad užíváním léků

zapůjčení termojídlonosičů

zapůjčení vysavače při úklidu v domácnosti , úkon provádí pečovatel*ka

použití telefonu pečovatelské služby za účelem zavolání opravaře, lékaře …

obědy ze Školní jídelny Rokytnice v O.h.

 

 

 

 

03.04.2024

Výroční zpráva 2023

Rada města Rokytnice v Orlických horách vzala na vědomí svým usnesením č. RM /46/5/2024 ze dne 26.3.2024 výroční zprávu organizační složky Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. za rok 2023, kterou zpracovala a předložila vedoucí služby.

Detail

14.08.2023

Aktualizace Etického kodexu Pečovatelské služby

Etický kodex Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách podporuje a přijímá jedinečnost a nedotknutelnost člověka, přijímá rozmanitost genderové identity a sexuální orientace a považuje je za společenské normy a lidská práva.

Detail

17.03.2023

vlajka LGBT+

Pilotáž kritérií LGBT+ přátelské služby ve vybraných sociálních službách

V rámci systémového projektu Rozvoj systému sociálních služeb (reg. č. CZ. 03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739) byla realizována v období září 2021 až květen 2022 pilotáž kritérií LGBTI+1 přátelské sociální služby ve vybraných šesti sociálních službách.

Detail

20.02.2023

Cena oběda Školní Jídelna Rokytnice v O.h.

S účinností od 1.3. 2023 je cena oběda ze Školní jídelny Rokytnice v O.h. 94,- Kč, navýšení je v souladu se zákonem o sociálních službách v platném znění.

Detail

03.04.2024

Společnost Škoda Auto pomáhá

Společnost Škoda Auto pomáhá

Společnost Škoda Auto podporuje mobilitu sociálních služeb na Rychnovsku.

Detail

16.06.2022

Vozový park Pečovatelské služby Rokytnice v O.h.

Vozový park Pečovatelské služby Rokytnice v O.h.

Vozový park Pečovatelské služby Rokytnice v O.h.

Detail

16.06.2022

Tým Pečovatelské služby Rokytnice v O.h.

Tým Pečovatelské služby Rokytnice v O.h.

Tým pracovnic služby.

Detail

14.06.2022

Ze slavnostního předávání ve Vamberku

Ze slavnostního předávání ve Vamberku

9.června 2022 Škoda Auto předala vybraným sociálním službám k ročnímu užívání automobil Škoda Octavia combi.

Detail

10.11.2021

Středisko osobní hygieny

Středisko osobní hygieny

Středisko osobní hygieny slouží uživatelům služby v případě, kdy nemají vhodné podmínky v domácnosti, potřebují podporu druhé osoby.

Detail

Udílení ceny kvality v sociální péči pro rok 2017 - Čestné uznání