Navigace

Obsah

Kontaktní údaje

Adresa:
Horská  č.p.303
517 61 Rokytnice v Orlických horách

Kontakty:

vedoucí služby a sociální pracovnice:

Mgr. Dagmar Lavrenčíková

pevná linka - 491 616 996 do 15:30 hod.

mobil: 603 108 696

e-mail:

 dasa.lavrencikova@mu.rokytnice.cz

 pecovatelska.sluzba@mu.rokytnice.cz

http://ps.rokytnicevoh.cz

www.rokytnicevoh.cz

Pečovatelky:

pevná linka:   491 616 997  

mobil:             727 947 150 

                       do 15:30 hod.

 

 

 

 

Provozní doba

Provozní doba: všední dny  7:00 - 20:00 hod. 
Pracovní přestávka:            11:30 - 12:00 hod.
Běžná pracovní doba:           7:00 - 15:30 hod.
Smluvní pracovní doba:     15:30 -  20:00 hod.

Smluvní pracovní doba - víkendy, svátky  v časovém rozmezí 7:00-20:00 hod., služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti uživatele.

 

 

 

 

 

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h

organizační složka Město Rokytnice v O.h. 

Rokytnice

Motto služby  - Našim cílem je spokojený uživatel.

 

Veřejný závazek Pečovatelské služby Rokytnice v Orlických horách

  • zajištění potřebné péče uživateli v domácnosti
  • provázanost péče rodinné a sociální služby, opora rodinám
  • hledání  dalších  zdrojů v oblasti sociální péče v případě, kdy pečovatelská  služba ani za přispění blízkého okolí nestačí

Komu je pečovatelská služba určena ( cílová skupina) 

senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech,

dospělí občané s chronickým duševním onemocněním,

dospělí občané s chronickým onemocněním,

dospělí občané se zdravotním postižením,

věková hranice je od 27 let výše .

Míra a četnost poskytování služby je v závislosti na potřebách klienta ( soběstačnost a schopnost se postarat o domácnost a o svoji osobu).

Pečovatelská služba je poskytována občanům Rokytnice v O.h. a občanům přilehlých obcí , kteří odpovídají cílovým skupinám  a na základě smlouvy mezi danou obcí a Městem Rokytnice v O.h. o zajištění a poskytnutí pečovatelské služby.

Pečovatelskou službu lze poskytnout i osobám, které nejsou hlášené v Rokytnici v O.h. k trvalému pobytu a zdržují se zde dlouhodobě u své rodiny nebo na chalupě apod..

 

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. poskytuje tyto činnosti :

základní činnosti , které jsou vymezené zákonem o sociálních službách :

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

pomoc při zajištění chodu domácnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

fakultativní činnosti v souladu se zákonem o soc. službách

dohled nad užíváním léků

zapůjčení termojídlonosičů

zapůjčení vysavače při úklidu v domácnosti , úkon provádí pečovatelka

použití telefonu pečovatelské služby za účelem zavolání opravaře, lékaře …

obědy ze Školní jídelny Rokytnice v O.h.

 

16.07.2019

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. není lhostejná k LGBT+ osobám. 1

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. není lhostejná k LGBT+ osobám.

Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. usiluje o vlastní otevřenost vůči tématu neheterosexuality při poskytování svých služeb.Nabízíme prostředí a podmínky služby, které plně akceptují každého člověka bez rozdílu. Spolupracujeme s Platformou pro rovnoprávnost,uznání a diverzitu z.s.

Detail

26.06.2019

Zhodnocení naší práce za rok 2018 - Výroční zpráva

Vedoucí Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. předložila svému zřizovateli formou výroční zprávy zhodnocení fungování a poskytování pečovatelské služby občanům Rokytnice a okolních obcí v uplynulém roce. Rada města schválila předloženou zprávu dne 24.6.2019 svým usnesením č. RM/17/9/2019. Znění zprávy viz Dokumenty.

Detail

07.05.2019

Slavnostní předávání 7 x vozidlo pro sociální služby oblast Kvasinsko

ŠKODA AUTO zapůjčila vůz Pečovatelské službě Rokytnice v O.h. v rámci programu - Podpora mobility sociálních služeb v regionu Rychnovsko.

Společnost Škoda Auto nabídla možnost zapůjčení vozidla terénním sociálním službám, které poskytují podporu obyvatelům v okolí závodu Auto Škoda Kvasiny a přilehlých oblastech. Záměrem této zápůjčky ze strany společnosti Auto Škoda je zlepšení dostupnosti sociální pomoci a ulehčení života i v nejvzdálenějším koutě v podhůří Orlických hor. Děkujeme společnosti ŠKODA AUTO, že patříme mezi vybrané sociální služby a můžeme tak využívat kvalitní vozidlo ŠKODA OCTAVIA s výbavou a vlastnostmi potřebnými pro jízdu v horském terénu. Níže viz odkaz na tiskovou zprávu ŠKODA AUTO.

Detail

07.05.2019

Nový sazebník úhrad od 1.5.2019

Rada města Rokytnice v O.h. schválila nový sazebník úhrad za úkony Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. svým usnesením č.RM /13/28/2019 ze dne 29.4.2019 v souladu s vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb.

Detail

18.03.2019

změna ceny obědů Školní jídelna ZŠ Rokytnice v O.h.

Základní škola Rokytnice v O.h. oznamuje, že od 1.5.2019 se mění ceny obědů pro seniory. Oběd bude stát 67,- Kč.

Detail

16.07.2019

Organizace otevřená lidem LGBT+

Organizace otevřená lidem LGBT+

Naše organizace nechce být lhostejná k osobám s jinou sexualitou než je heterosexualita.

Detail

07.05.2019

Slavnostní předání vozidla ŠKODA OCTAVIA

Slavnostní předání vozidla ŠKODA OCTAVIA

Slavnostní předání vozidla společností AUTO ŠKODA na náměstí v Dobrušce dne 24.4.2019

Detail

17.12.2018

Ježíškova vnoučata 2017

Ježíškova vnoučata 2017

Pečovatelská služba se zapojila do akce Českého rozhlasu - Ježíškova vnoučata.

Detail

17.12.2018

Udílení Ceny kvality v Senátě PČR 2017

Udílení Ceny kvality v Senátě PČR 2017

Předána cena Čestné uznání za kvalitní poskytování sociální služby.

Detail

Udílení ceny kvality v sociální péči pro rok 2017 - Čestné uznání